HỘI THẢO “TOEIC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI VIETNAM AIRLINE 2016”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

–––––––––––––

Số: 68 TB/ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

                       

 

THÔNG BÁO

HỘI THẢO “TOEIC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI VIETNAM AIRLINE 2016”

“Đặc biệt dành cho Sinh viên Đại Nam”

 

Với mục tiêu trở thành cầu nối giúp sinh viên có cơ hội việc làm tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Trường Đại học Đại Nam kết hợp với Vietnam Airlines và công ty IIG Việt Nam để tổ chức các buổi Hội thảo TOEIC và cơ hội việc làm tại Vietnam Airlines năm 2016” để truyền thông, giới thiệu nghề tiếp viên hàng không (TVHK) cho sinh viên của trường Đại học Đại Nam, nhằm tạo việc làm ngay cho Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp, hoặc có thể vừa học vừa có thể là TVHK bay trong những giai đoạn cao điểm của VNA. Chương trình nằm trong trong chuỗi 42 hội thảo xuyên suốt cả nước trong tháng 4 năm 2016 mới mục tiêu tìm kiếm các ứng viên tài năng cho Vietnam Airlines. Đây cũng là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai tuyển dụng rộng rãi với số lượng lên tới 800 trong năm 2016.

  1. Nội dung: Thông báo kế hoạch và yêu cầu tuyển dụng tiếp viên của Vietnam Airlines. Tham dự hội thảo, sinh viên sẽ có cơ hội nộp hồ sơ trực tiếp với nhà tuyển dụng và được nghe chuyên gia IIG Việt Nam tư vấn về lợi ích và kỹ năng đạt điểm cao của bài thi TOEIC. 
  2. Thời gian: 14h00,  ngày 25 tháng 4 năm 2016
  3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các Khoa phổ biến thông báo này đến từng lớp thông qua hệ thống giáo viên chủ nhiệm. Sinh viên tham dự hội thảo điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và nộp về Khoa trước ngày 22 tháng 4 năm 2016.

Trân trọng!

 Nơi nhận

- Như trên

- Chủ tịch HĐQT

- Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng

- Lưu VP, KT

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Việt Anh

3366 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi giữa học kỳ 2 năm học 2015-2016 (04/15/2016 15:14:38)
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền nam 30/4. (04/13/2016 09:03:12)